کمترین: 
61.31
بیشترین: 
61.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.31
زمان: 
9/9 11:08
قیمت نفت اوپک امروز 9 آذر 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 9 آذر 1396 , 61.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 11:08","price":61.31}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398