کمترین: 
2076.4
بیشترین: 
2076.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2076.4
زمان: 
9/9 10:10
قیمت منات آذربایجان امروز 9 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 آذر 1396 , 2076.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":2076.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398