کمترین: 
60.3
بیشترین: 
60.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.3
زمان: 
9/9 10:10
قیمت روبل روسیه امروز 9 آذر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 آذر 1396 , 60.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":60.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398