کمترین: 
862.9
بیشترین: 
862.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
862.9
زمان: 
9/9 10:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 9 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 9 آذر 1396 , 862.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":862.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398