کمترین: 
2617.1
بیشترین: 
2617.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2617.1
زمان: 
9/9 10:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 آذر 1396 , 2617.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":2617.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398