کمترین: 
302.5
بیشترین: 
302.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
302.5
زمان: 
9/9 10:10
قیمت دینار عراق امروز 9 آذر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 آذر 1396 , 302.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":302.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398