کمترین: 
9161.2
بیشترین: 
9161.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9161.2
زمان: 
9/9 10:10
قیمت ریال عمان امروز 9 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 آذر 1396 , 9161.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":9161.2}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399