کمترین: 
968.7
بیشترین: 
968.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
968.7
زمان: 
9/9 10:10
قیمت ریال قطر امروز 9 آذر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 9 آذر 1396 , 968.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":968.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398