کمترین: 
940.4
بیشترین: 
940.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
940.4
زمان: 
9/9 10:10
قیمت ریال عربستان امروز 9 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 آذر 1396 , 940.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":940.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398