کمترین: 
427.6
بیشترین: 
427.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
427.6
زمان: 
9/9 10:10
قیمت کرون نروژ امروز 9 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 آذر 1396 , 427.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":427.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398