کمترین: 
421.6
بیشترین: 
421.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
421.6
زمان: 
9/9 10:10
قیمت کرون سوئد امروز 9 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 آذر 1396 , 421.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":421.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398