کمترین: 
3582.9
بیشترین: 
3582.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3582.9
زمان: 
9/9 10:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 آذر 1396 , 3582.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":3582.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398