قیمت دلار استرالیا مورخ 9 آذر 1396

کمترین: 
2674.9
بیشترین: 
2674.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2674.9
زمان: 
9/9 10:10
قیمت دلار استرالیا مورخ 9 آذر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 9 آذر 1396 , 2674.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":2674.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1397