کمترین: 
2741.9
بیشترین: 
2741.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2741.9
زمان: 
9/9 10:10
قیمت دلار کانادا امروز 9 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 آذر 1396 , 2741.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":2741.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398