کمترین: 
3149
بیشترین: 
3149
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3149
زمان: 
9/9 10:10
قیمت ین ژاپن امروز 9 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 آذر 1396 , 3149 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":3149}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398