کمترین: 
4300
بیشترین: 
4310
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4310
زمان: 
9/9 12:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 آذر 1396 , 4310 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":4300},{"date":"1396/09/09 12:00","price":4307},{"date":"1396/09/09 12:20","price":4310}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398