کمترین: 
4183.8
بیشترین: 
4183.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4183.8
زمان: 
9/9 10:10
قیمت یورو امروز 9 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 9 آذر 1396 , 4183.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":4183.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398