کمترین: 
5623
بیشترین: 
5641
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5640
زمان: 
9/9 13:10
قیمت پوند امروز 9 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 9 آذر 1396 , 5640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":5623},{"date":"1396/09/09 10:20","price":5625},{"date":"1396/09/09 10:30","price":5628},{"date":"1396/09/09 11:40","price":5630},{"date":"1396/09/09 12:10","price":5641},{"date":"1396/09/09 13:10","price":5640}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398