کمترین: 
3526.5
بیشترین: 
3526.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3526.5
زمان: 
9/9 10:10
قیمت دلار امروز 9 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 9 آذر 1396 , 3526.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 10:10","price":3526.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398