کمترین: 
391
بیشترین: 
455.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
428.01
زمان: 
9/9 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 آذر 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 آذر 1396 , 428.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 00:00","price":455.1},{"date":"1396/09/09 00:30","price":417},{"date":"1396/09/09 01:00","price":427.06},{"date":"1396/09/09 03:30","price":427.87},{"date":"1396/09/09 04:00","price":430.87},{"date":"1396/09/09 04:30","price":439.43},{"date":"1396/09/09 05:00","price":445},{"date":"1396/09/09 05:30","price":444.35},{"date":"1396/09/09 06:00","price":443.87},{"date":"1396/09/09 09:30","price":442.3},{"date":"1396/09/09 10:00","price":430.02},{"date":"1396/09/09 10:30","price":433.1},{"date":"1396/09/09 11:00","price":437},{"date":"1396/09/09 11:30","price":438},{"date":"1396/09/09 12:00","price":445},{"date":"1396/09/09 12:30","price":441.33},{"date":"1396/09/09 13:00","price":447.53},{"date":"1396/09/09 13:30","price":443},{"date":"1396/09/09 14:00","price":441.09},{"date":"1396/09/09 14:30","price":427.02},{"date":"1396/09/09 15:00","price":431},{"date":"1396/09/09 15:30","price":429},{"date":"1396/09/09 16:00","price":423},{"date":"1396/09/09 16:30","price":425},{"date":"1396/09/09 17:00","price":417.93},{"date":"1396/09/09 17:30","price":391},{"date":"1396/09/09 18:00","price":398},{"date":"1396/09/09 18:30","price":405},{"date":"1396/09/09 19:00","price":405.2},{"date":"1396/09/09 19:30","price":402.34},{"date":"1396/09/09 20:00","price":404.7},{"date":"1396/09/09 20:30","price":407.37},{"date":"1396/09/09 21:00","price":407},{"date":"1396/09/09 21:30","price":410},{"date":"1396/09/09 22:00","price":426.87},{"date":"1396/09/09 22:30","price":424},{"date":"1396/09/09 23:00","price":427},{"date":"1396/09/09 23:30","price":428.01}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399