قیمت اونس طلا مورخ 9 آذر 1396

کمترین: 
1270.22
بیشترین: 
1287.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1274.45
زمان: 
9/9 23:55
قیمت اونس طلا مورخ 9 آذر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 9 آذر 1396 , 1274.45 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1397