کمترین: 
8930
بیشترین: 
10426
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9782.6
زمان: 
9/9 23:30
قیمت بیت کوین امروز 9 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 آذر 1396 , 9782.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/09 00:00","price":9849.9},{"date":"1396/09/09 00:30","price":9501.2},{"date":"1396/09/09 01:00","price":9700},{"date":"1396/09/09 03:30","price":9598.8},{"date":"1396/09/09 04:00","price":9965.8},{"date":"1396/09/09 04:30","price":9905.4},{"date":"1396/09/09 05:00","price":10241},{"date":"1396/09/09 05:30","price":10426},{"date":"1396/09/09 06:00","price":10356},{"date":"1396/09/09 09:30","price":10294},{"date":"1396/09/09 10:00","price":10031},{"date":"1396/09/09 10:30","price":10149},{"date":"1396/09/09 11:00","price":10093},{"date":"1396/09/09 11:30","price":10052},{"date":"1396/09/09 12:00","price":10269},{"date":"1396/09/09 12:30","price":10216},{"date":"1396/09/09 13:00","price":10164},{"date":"1396/09/09 13:30","price":10002},{"date":"1396/09/09 14:00","price":9987.2},{"date":"1396/09/09 14:30","price":9600.6},{"date":"1396/09/09 15:00","price":9756.9},{"date":"1396/09/09 15:30","price":9658.1},{"date":"1396/09/09 16:00","price":9579.9},{"date":"1396/09/09 16:30","price":9719.9},{"date":"1396/09/09 17:00","price":9447.6},{"date":"1396/09/09 17:30","price":8930},{"date":"1396/09/09 18:00","price":9202.7},{"date":"1396/09/09 18:30","price":9268.9},{"date":"1396/09/09 19:00","price":9065.2},{"date":"1396/09/09 19:30","price":9089.9},{"date":"1396/09/09 20:00","price":9379.3},{"date":"1396/09/09 20:30","price":9287.8},{"date":"1396/09/09 21:00","price":9162.7},{"date":"1396/09/09 21:30","price":9448.9},{"date":"1396/09/09 22:00","price":9585.9},{"date":"1396/09/09 22:30","price":9548.6},{"date":"1396/09/09 23:00","price":9820},{"date":"1396/09/09 23:30","price":9782.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398