کمترین: 
1315000
بیشترین: 
1317000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1317000
زمان: 
9/8 16:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 8 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 8 آذر 1396 , 1317000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 15:06","price":1316000},{"date":"1396/09/08 15:54","price":1315000},{"date":"1396/09/08 16:00","price":1316000},{"date":"1396/09/08 16:30","price":1317000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398