کمترین: 
684000
بیشترین: 
688000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
687000
زمان: 
9/8 16:30
قیمت نیم سکه امروز 8 آذر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 8 آذر 1396 , 687000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 12:36","price":684000},{"date":"1396/09/08 13:06","price":685000},{"date":"1396/09/08 13:18","price":686000},{"date":"1396/09/08 13:24","price":687000},{"date":"1396/09/08 13:30","price":688000},{"date":"1396/09/08 14:18","price":686000},{"date":"1396/09/08 16:30","price":687000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398