کمترین: 
1316000
بیشترین: 
1319000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1319000
زمان: 
9/8 16:36
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 8 آذر 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 8 آذر 1396 , 1319000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 12:12","price":1316000},{"date":"1396/09/08 15:06","price":1317000},{"date":"1396/09/08 16:30","price":1318000},{"date":"1396/09/08 16:36","price":1319000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398