کمترین: 
91114.5
بیشترین: 
91156.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91152.2
زمان: 
9/8 15:00
قیمت شاخص بورس امروز 8 آذر 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 8 آذر 1396 , 91152.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 12:00","price":91156.4},{"date":"1396/09/08 12:10","price":91137.7},{"date":"1396/09/08 12:20","price":91114.5},{"date":"1396/09/08 15:00","price":91152.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398