کمترین: 
2463
بیشترین: 
2500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2500
زمان: 
9/8 12:10
قیمت منات آذربایجان امروز 8 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 آذر 1396 , 2500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:40","price":2463},{"date":"1396/09/08 11:50","price":2473},{"date":"1396/09/08 12:10","price":2500}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399