کمترین: 
3048
بیشترین: 
3070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3070
زمان: 
9/8 11:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 آذر 1396 , 3070 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:40","price":3048},{"date":"1396/09/08 11:50","price":3070}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399