قیمت روپیه هند مورخ 8 آذر 1396

کمترین: 
65
بیشترین: 
66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65
زمان: 
9/8 11:50
قیمت روپیه هند مورخ 8 آذر 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 8 آذر 1396 , 65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:40","price":66},{"date":"1396/09/08 11:50","price":65}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1397