کمترین: 
13
بیشترین: 
14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13
زمان: 
9/8 13:10
قیمت لیر سوریه امروز 8 آذر 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 8 آذر 1396 , 13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:40","price":13},{"date":"1396/09/08 11:50","price":14},{"date":"1396/09/08 13:10","price":13}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398