کمترین: 
10930
بیشترین: 
10940
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10940
زمان: 
9/8 12:20
قیمت دینار بحرین امروز 8 آذر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 آذر 1396 , 10940 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:40","price":10931},{"date":"1396/09/08 11:50","price":10930},{"date":"1396/09/08 12:20","price":10940}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398