کمترین: 
10750
بیشترین: 
10789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10750
زمان: 
9/8 11:50
قیمت ریال عمان امروز 8 آذر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 آذر 1396 , 10750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:40","price":10789},{"date":"1396/09/08 11:50","price":10750}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398