کمترین: 
1100
بیشترین: 
1105
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1105
زمان: 
9/8 13:30
قیمت ریال عربستان امروز 8 آذر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 آذر 1396 , 1105 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:40","price":1104},{"date":"1396/09/08 11:50","price":1100},{"date":"1396/09/08 12:20","price":1103},{"date":"1396/09/08 13:30","price":1105}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398