کمترین: 
13650
بیشترین: 
13700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13675
زمان: 
9/8 12:20
قیمت دینار کویت امروز 8 آذر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 آذر 1396 , 13675 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:40","price":13700},{"date":"1396/09/08 11:50","price":13650},{"date":"1396/09/08 12:20","price":13675}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398