کمترین: 
37.6
بیشترین: 
37.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37.6
زمان: 
9/8 11:40
قیمت ین ژاپن امروز 8 آذر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 آذر 1396 , 37.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:40","price":37.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398