کمترین: 
1066
بیشترین: 
1077
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1076
زمان: 
9/8 14:40
قیمت لیر ترکیه امروز 8 آذر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 آذر 1396 , 1076 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:40","price":1066},{"date":"1396/09/08 11:50","price":1074},{"date":"1396/09/08 12:00","price":1076},{"date":"1396/09/08 12:30","price":1077},{"date":"1396/09/08 14:40","price":1076}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398