کمترین: 
4263
بیشترین: 
4287
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4287
زمان: 
9/8 13:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 آذر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 آذر 1396 , 4287 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:30","price":4263},{"date":"1396/09/08 11:40","price":4276},{"date":"1396/09/08 11:50","price":4268},{"date":"1396/09/08 12:00","price":4272},{"date":"1396/09/08 12:20","price":4275},{"date":"1396/09/08 13:10","price":4280},{"date":"1396/09/08 13:40","price":4287}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398