کمترین: 
4134
بیشترین: 
4148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4136
زمان: 
9/8 16:20
قیمت دلار امروز 8 آذر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 8 آذر 1396 , 4136 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:30","price":4141},{"date":"1396/09/08 11:40","price":4140},{"date":"1396/09/08 12:10","price":4141},{"date":"1396/09/08 12:20","price":4142},{"date":"1396/09/08 12:30","price":4144},{"date":"1396/09/08 12:40","price":4145},{"date":"1396/09/08 12:50","price":4146},{"date":"1396/09/08 13:00","price":4145},{"date":"1396/09/08 13:20","price":4148},{"date":"1396/09/08 13:30","price":4144},{"date":"1396/09/08 13:40","price":4143},{"date":"1396/09/08 14:00","price":4142},{"date":"1396/09/08 14:20","price":4140},{"date":"1396/09/08 14:30","price":4139},{"date":"1396/09/08 14:40","price":4136},{"date":"1396/09/08 15:00","price":4138},{"date":"1396/09/08 15:10","price":4139},{"date":"1396/09/08 15:40","price":4138},{"date":"1396/09/08 15:50","price":4134},{"date":"1396/09/08 16:00","price":4135},{"date":"1396/09/08 16:20","price":4136}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399