کمترین: 
3290
بیشترین: 
3331
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3329
زمان: 
9/8 16:20
قیمت دلار کانادا امروز 8 آذر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 آذر 1396 , 3329 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:20","price":3306},{"date":"1396/09/08 11:30","price":3309},{"date":"1396/09/08 11:40","price":3290},{"date":"1396/09/08 11:50","price":3314},{"date":"1396/09/08 12:00","price":3324},{"date":"1396/09/08 12:10","price":3331},{"date":"1396/09/08 12:20","price":3329},{"date":"1396/09/08 12:40","price":3331},{"date":"1396/09/08 13:00","price":3330},{"date":"1396/09/08 13:10","price":3329},{"date":"1396/09/08 15:20","price":3328},{"date":"1396/09/08 16:20","price":3329}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398