کمترین: 
1133
بیشترین: 
1141
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1141
زمان: 
9/8 13:40
قیمت درهم امارات امروز 8 آذر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 8 آذر 1396 , 1141 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:10","price":1136},{"date":"1396/09/08 11:20","price":1135},{"date":"1396/09/08 11:40","price":1133},{"date":"1396/09/08 11:50","price":1137},{"date":"1396/09/08 12:00","price":1140},{"date":"1396/09/08 12:10","price":1139},{"date":"1396/09/08 12:20","price":1140},{"date":"1396/09/08 12:30","price":1139},{"date":"1396/09/08 12:50","price":1140},{"date":"1396/09/08 13:40","price":1141}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398