کمترین: 
496
بیشترین: 
498
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
497
زمان: 
9/8 14:40
قیمت کرون سوئد امروز 8 آذر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 آذر 1396 , 497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 11:00","price":496},{"date":"1396/09/08 11:40","price":498},{"date":"1396/09/08 11:50","price":496},{"date":"1396/09/08 12:10","price":497},{"date":"1396/09/08 12:20","price":498},{"date":"1396/09/08 14:40","price":497}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398