کمترین: 
1038
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1045
زمان: 
9/8 12:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 آذر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 آذر 1396 , 1045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 10:30","price":1038},{"date":"1396/09/08 11:30","price":1040},{"date":"1396/09/08 12:10","price":1043},{"date":"1396/09/08 12:20","price":1045}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398