کمترین: 
502
بیشترین: 
505
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
502
زمان: 
9/8 14:40
قیمت کرون نروژ امروز 8 آذر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 آذر 1396 , 502 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 10:30","price":502},{"date":"1396/09/08 11:40","price":505},{"date":"1396/09/08 11:50","price":502},{"date":"1396/09/08 13:00","price":503},{"date":"1396/09/08 14:40","price":502}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399