کمترین: 
4965
بیشترین: 
4998
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4993
زمان: 
9/8 15:10
قیمت یورو امروز 8 آذر 1396
قیمت یورودر تاریخ 8 آذر 1396 , 4993 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 10:30","price":4965},{"date":"1396/09/08 11:30","price":4968},{"date":"1396/09/08 11:40","price":4970},{"date":"1396/09/08 11:50","price":4978},{"date":"1396/09/08 12:00","price":4993},{"date":"1396/09/08 12:10","price":4988},{"date":"1396/09/08 12:20","price":4990},{"date":"1396/09/08 12:30","price":4993},{"date":"1396/09/08 12:50","price":4995},{"date":"1396/09/08 13:00","price":4998},{"date":"1396/09/08 13:10","price":4997},{"date":"1396/09/08 14:20","price":4995},{"date":"1396/09/08 15:10","price":4993}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399