کمترین: 
3179
بیشترین: 
3203
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3201
زمان: 
9/8 13:30
قیمت دلار استرالیا امروز 8 آذر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 8 آذر 1396 , 3201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 10:10","price":3193},{"date":"1396/09/08 11:20","price":3191},{"date":"1396/09/08 11:40","price":3179},{"date":"1396/09/08 11:50","price":3194},{"date":"1396/09/08 12:00","price":3199},{"date":"1396/09/08 12:20","price":3200},{"date":"1396/09/08 12:40","price":3203},{"date":"1396/09/08 13:30","price":3201}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399