کمترین: 
5550
بیشترین: 
5619
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5619
زمان: 
9/8 14:20
قیمت پوند امروز 8 آذر 1396
قیمت پونددر تاریخ 8 آذر 1396 , 5619 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 10:10","price":5550},{"date":"1396/09/08 10:20","price":5555},{"date":"1396/09/08 10:30","price":5558},{"date":"1396/09/08 11:20","price":5565},{"date":"1396/09/08 11:30","price":5566},{"date":"1396/09/08 11:50","price":5570},{"date":"1396/09/08 12:00","price":5589},{"date":"1396/09/08 12:10","price":5604},{"date":"1396/09/08 12:40","price":5610},{"date":"1396/09/08 13:10","price":5612},{"date":"1396/09/08 13:30","price":5611},{"date":"1396/09/08 13:40","price":5613},{"date":"1396/09/08 14:20","price":5619}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398