کمترین: 
2075.5
بیشترین: 
2075.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2075.5
زمان: 
9/8 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 8 آذر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 آذر 1396 , 2075.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":2075.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398