کمترین: 
10819.1
بیشترین: 
10819.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10819.1
زمان: 
9/8 09:10
قیمت بات تایلند امروز 8 آذر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 8 آذر 1396 , 10819.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":10819.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398