کمترین: 
2618.3
بیشترین: 
2618.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2618.3
زمان: 
9/8 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 آذر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 آذر 1396 , 2618.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":2618.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398