قیمت روپیه پاکستان مورخ 8 آذر 1396

کمترین: 
3349.3
بیشترین: 
3349.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3349.3
زمان: 
9/8 09:10
قیمت روپیه پاکستان مورخ 8 آذر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 8 آذر 1396 , 3349.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/08 09:10","price":3349.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1397